LiteraTour

het begin van een mooie culturele carrière

je eigen creativiteit ontplooien

cultuur van onderop

een lang leven vol kunst

Terwijl de Tour de France ondertussen al vol op bezig is, kunnen ook de deelnemers van het project LiteraTour hun benen beginnen op te warmen. Op zondag 17 juli 2016 zullen de Gouveneur van Limburg dhr. Bovens en de directeur Regio Aachen mevr. Vaessen namelijk het officiële startschot geven voor de zesdaagse fietstocht (17 tot 22 juli) van Aken naar Frankfurt! Een twintigtal jongeren -afkomstig uit Nederland, Duitsland en Vlaanderen- gaan dit avontuur aan, waarbij zij op artistieke en sportieve wijzen worden samengebracht.


Stichting Tout Maastricht, is een kleine, onafhankelijke netwerkorganisatie die zo veel mogelijk mensen de kans wil bieden om mee te doen aan kunst en cultuur en die creativiteit betekenis wil geven in het dagelijkse samenleven. Dat doen we door samen met onze netwerkpartners cultureel ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren en door culturele uitwisseling in stad en regio te bevorderen. Met projecten voor cultuureducatie, jongerenparticipatie, community arts en ouderen, met praktische faciliteiten en met lokale of regionale samenwerking geven we een impuls aan Maastricht en omstreken als creatieve, aantrekkelijke en pluriculturele stadsregio. Lees meer!


Actief in kunst en cultuur via maastrichtnet.nl

Actueel nieuws over actieve cultuurparticipatie vind je op Maastrichtnet - Actief.