Door de lens van...

het begin van een mooie culturele carrière

je eigen creativiteit ontplooien

cultuur van onderop

een lang leven vol kunst

Jongere en oudere fotografen hebben tijdens het project 'Door de lens van...' favoriete stadsplekken van Maastricht in beeld gebracht. Naast beelden zijn er ook geluidsopnamen, muziek en verhalen opgenomen in een muziekstudio. Er is gewerkt aan een soundscape om meer beleving van het beeld te realiseren en de aandacht voor het moment te vragen. Het succesvol verloop van dit project heeft geresulteerd in een mobiele reizende expositie die van 15 t/m 18 februari tussen 15.00 en 17.00 uur te bewonderen is in de Hoofdwacht!


Stichting Tout Maastricht, is een kleine, onafhankelijke netwerkorganisatie die zo veel mogelijk mensen de kans wil bieden om mee te doen aan kunst en cultuur en die creativiteit betekenis wil geven in het dagelijkse samenleven. Dat doen we door samen met onze netwerkpartners cultureel ondernemerschap te ontplooien en door culturele uitwisseling in stad en regio te bevorderen. Met projecten voor cultuureducatie, jongerenparticipatie, community arts en senioren, met praktische faciliteiten en met lokale of regionale samenwerking geven we een impuls aan Maastricht en omstreken als creatieve, aantrekkelijke en pluriculturele stadsregio. Lees meer!


Actief in kunst en cultuur via maastrichtnet.nl

Actueel nieuws over actieve cultuurparticipatie vind je op Maastrichtnet - Actief.

Op verzoek van het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt de methodiek van Get Lekkers in een mooi vormgegeven boek vastgelegd. Marijk Greweldinger geeft hiermee haar waardevolle kennis, visie en voorbeeldlessen als het ware aan de stad Maastricht.

FabricAge

01 juni t/m 15 juli

Naar aanleiding van het succesvolle project Let's (Ad)dress The People (1 juni-3 juli 2016) slaan FASHIONCLASH en Tout Maastricht wederom de handen in elkaar om dit eenmalig sociaal designproject uit te laten groeien tot een multidisciplinair maatschappelijk design product & label, waarin mode- en textielkunst, volkscultuur, ambacht, handwerk en (im)materiële erfgoed samenkomen.

Ode to Dignity

29 oktober

Ode to dignity (OTD) wil met muziek, film, mode, educatie, beeldende kunst , poëzie en theater aandacht geven aan kinderarbeid in het verleden en heden. Kinderarbeid ver weg maar ook vaak (onbewust) nog heel dichtbij. Ode to dignity wil het verhaal van de kinderen van toen en van nu laten horen.