Door de lens van...

het begin van een mooie culturele carrière

je eigen creativiteit ontplooien

cultuur van onderop

een lang leven vol kunst

Voor het project ‘Door de lens van….’ zijn we nog op zoek naar senioren (60+) die interesse hebben in fotografie én in de stad Maastricht. Als deelnemende senior wordt u gekoppeld aan een middelbare scholier en gezamenlijk gaan jullie op pad om de stad te onderzoeken en mooie foto’s te maken. Kennis van fotografie is gewenst, maar niet noodzakelijk! Als eindresultaat wordt er een reizende expositie samengesteld met bijzondere beelden en geluid.


Stichting Tout Maastricht, is een kleine, onafhankelijke netwerkorganisatie die zo veel mogelijk mensen de kans wil bieden om mee te doen aan kunst en cultuur en die creativiteit betekenis wil geven in het dagelijkse samenleven. Dat doen we door samen met onze netwerkpartners cultureel ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren en door culturele uitwisseling in stad en regio te bevorderen. Met projecten voor cultuureducatie, jongerenparticipatie, community arts en senioren, met praktische faciliteiten en met lokale of regionale samenwerking geven we een impuls aan Maastricht en omstreken als creatieve, aantrekkelijke en pluriculturele stadsregio. Lees meer!


Actief in kunst en cultuur via maastrichtnet.nl

Actueel nieuws over actieve cultuurparticipatie vind je op Maastrichtnet - Actief.

Door de lens van...

05 november t/m 01 februari

'Door de lens van...’ is een cultureel project voor jong en oud in Maastricht. De deelnemende senioren (60+) worden gekoppeld aan middelbare scholieren, waarna men in duo's op pad gaat om de stad te onderzoeken en betekenisvolle plekken te bezoeken. Deze plekken worden met behulp van foto’s en audiomateriaal (bijbehorende geluidsfragmenten en/of verhalen) vastgelegd en verlevendigd. Door middel van deze beelden, geluiden en verhalen wordt gezamenlijk een nieuw verhaal gemaakt; een nieuwe biografie van de stad Maastricht.

Granny's Finest | Handwerkclub Maastricht

09 november t/m 09 november

Granny's Finest, samen met Athos Eet-Maakt-Doet en Tout Maastricht nodigen u uit om vanaf 9 november mee te doen met de nieuwe handwerkclub, elke woensdag van 14.00-16.00u in Maastricht! Granny’s Finest is een modemerk waarbij jonge ontwerpers en senioren samenwerken aan handgemaakte producten. Van elkaar leren en gezelligheid spelen hierbij een grote rol. Uiteindelijk zullen de producten in diverse winkels door het hele land te koop zijn. Deelname aan de handwerkclub is kosteloos en vrijblijvend.

Op verzoek van het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt de methodiek van Get Lekkers in een mooi vormgegeven boek vastgelegd. Marijk Greweldinger geeft hiermee haar waardevolle kennis, visie en voorbeeldlessen als het ware aan de stad Maastricht.