Ode to Dignity presenteert: Syrian child labour

Lees meer

Eerste FabricAge creatie, komt dat zien!

Lees meer

je eigen creativiteit ontplooien

cultuur van onderop

een lang leven vol kunst

Ode to Dignity roept alle Maastrichtse musici op zich hard te maken voor het recht van ieder kind op culturele ontplooiing. Op zondag 29 oktober vindt, onder leiding van componist Merlijn Twaalfhoven, een grote muzikale manifestatie plaats op het Herdenkingsplein in Maastricht. Honderden Maastrichtenaren brengen dan een ode aan de waardigheid. Alle Maastrichtse musici, amateur en professional, zijn van harte welkom om aan deze bijzondere manifestatie deel te nemen.


Stichting Tout Maastricht, is een kleine, onafhankelijke netwerkorganisatie die zo veel mogelijk mensen de kans wil bieden om mee te doen aan kunst en cultuur en die creativiteit betekenis wil geven in het dagelijkse samenleven. Dat doen we door samen met onze netwerkpartners cultureel ondernemerschap te ontplooien en door culturele uitwisseling in stad en regio te bevorderen. Met projecten voor cultuureducatie, jongerenparticipatie, community arts en senioren, met praktische faciliteiten en met lokale of regionale samenwerking geven we een impuls aan Maastricht en omstreken als creatieve, aantrekkelijke en pluriculturele stadsregio. Lees meer!


Actief in kunst en cultuur via maastrichtnet.nl

Actueel nieuws over actieve cultuurparticipatie vind je op Maastrichtnet - Actief.

Ode to Dignity

29 oktober

Ode to dignity (OTD) wil met muziek, film, mode, educatie, beeldende kunst , poëzie en theater aandacht geven aan kinderarbeid in het verleden en heden. Kinderarbeid ver weg maar ook vaak (onbewust) nog heel dichtbij. Ode to dignity wil het verhaal van de kinderen van toen en van nu laten horen.