Hip Hub Hooray

Lees meer

Too cool for school block party

Lees meer

Maastricht aan Zee 2018

Lees meer

Jongerenproductiehuis: voor en door jongeren

Lees meer

Onderzoek cultuur, resultaten en cultuursessies

Lees meer

Countless Countings theaterproductie

Lees meer

Onder het motto ‘Iedereen TOUT mee’ delen we graag bijzondere, persoonlijke verhalen van mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij Tout Maastricht. In deze rubriek komen onder andere teamleden, vrijwilligers, participanten en partners van onze stichting aan het woord.


Stichting Tout Maastricht, is een kleine, onafhankelijke netwerkorganisatie die zo veel mogelijk mensen de kans wil bieden om mee te doen aan kunst en cultuur en die creativiteit betekenis wil geven in het dagelijkse samenleven. Dat doen we door samen met onze netwerkpartners cultureel ondernemerschap te ontplooien en door culturele uitwisseling in stad en regio te bevorderen. Met projecten voor cultuureducatie, jongerenparticipatie, community arts en senioren, met praktische faciliteiten en met lokale of regionale samenwerking geven we een impuls aan Maastricht en omstreken als creatieve, aantrekkelijke en pluriculturele stadsregio. Lees meer!


Actief in kunst en cultuur via maastrichtnet.nl

Actueel nieuws over actieve cultuurparticipatie vind je op Maastrichtnet - Actief.

Cultuursessies 2018-2019 zijn uitgesteld

01 september t/m 01 juli

De geplande cultuursessies in seizoen 2018-2019 (19 september, 21 november, 20 februari en 17 april) zijn voorlopig uitgesteld. Stichting Tout Maastricht heeft zich teruggetrokken uit de organisatie. De voorbereidingen en het tot stand brengen van de sessies is nu in handen van de gemeente Maastricht. Inhoudelijk wordt het programma afgestemd met het onderzoeksteam van de Universiteit Maastricht. Indien er meer informatie bekend is, zullen we er via deze webpagina naar doorverwijzen.

Stad in gesprek 2018

07 september t/m 14 oktober

De kunstinstallatie Come in/outside strijkt op 7 en 19 september en 6 en 14 oktober neer op verschillende plekken in Maastricht. Come in/outside is een bijzondere ontmoetingsplek die de inwoners van Maastricht wil inspireren om met elkaar, een-op‐een, in gesprek te gaan over kunst en cultuur(beleving) in de stad.

Stadsarena

03 oktober

Op woensdagavond 3 oktober organiseren Tout Maastricht en Van Eyck Mirror, het projectbureau van de Van Eyck, de allereerste Stadsarena. Tijdens deze avond zullen de ideeën en onderwerpen rond kunst(participatie) en cultuur(beleving), die voortkomen uit de voorafgaande interventies ‘Stad in Gesprek’, besproken worden.