Ode to Dignity: kinderrechten in perspectief

Lees meer

Jeugd en cultuur? Jeugdcultuurfonds!

Lees meer

FabricAge

Lees meer

Week van de Ouderen: voor senioren, door senioren

Lees meer

In het najaar 2017 werd er onder de inwoners van Maastricht op grote schaal een enquĂȘteonderzoek gedaan. Een onderzoek naar cultuurbeoefening, cultuurbezoek en cultuurwaardering. Zo willen we bijvoorbeeld weten aan welke kunstzinnige of creatieve activiteiten u deelneemt. Of welke motieven u heeft om wel of niet cultuur te beoefenen en/of te bezoeken en hoe belangrijk u cultuur vindt. Antwoorden op onder andere deze vragen zijn bijzonder waardevol en van groot belang.


Stichting Tout Maastricht, is een kleine, onafhankelijke netwerkorganisatie die zo veel mogelijk mensen de kans wil bieden om mee te doen aan kunst en cultuur en die creativiteit betekenis wil geven in het dagelijkse samenleven. Dat doen we door samen met onze netwerkpartners cultureel ondernemerschap te ontplooien en door culturele uitwisseling in stad en regio te bevorderen. Met projecten voor cultuureducatie, jongerenparticipatie, community arts en senioren, met praktische faciliteiten en met lokale of regionale samenwerking geven we een impuls aan Maastricht en omstreken als creatieve, aantrekkelijke en pluriculturele stadsregio. Lees meer!


Actief in kunst en cultuur via maastrichtnet.nl

Actueel nieuws over actieve cultuurparticipatie vind je op Maastrichtnet - Actief.

De resultaten van het grootschalige enquêteonderzoek cultuur zijn vanaf begin 2018 voor iedereen toegankelijk. Zowel digitaal, o.a. op deze webpagina, als in een gedrukte publicatie. Het biedt alle betrokkenen en daarmee de hele stad inzicht voor de toekomst. Zodat vraag en aanbod in stad en regio beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Under my skin

26 april t/m 26 mei

De foto-expositie 'Under my skin' gaat over jongeren die een zorgelijke en zware start hebben gehad in het leven. Jongeren die kwetsbaar waren, en vaak nog zijn. Die door het lot getroffen werden, in moeilijke situaties belandden. Guy van Grinsven portretteerde deze jongeren en hun dromen. De tentoonstelling is vanaf 26 april te zien in Centre Céramique. Kijk voor openingstijden op www.centreceramique.nl. Opening: 26 april 2018 om 19.00u