Ook Limburg zet zich in voor 'Kansen voor alle Kinderen'

Samenwerkende fondsen willen álle Limburgse kinderen en jongeren in armoede helpen.

Op donderdag 8 juni vond bij de Rabobank Westelijke Mijnstreek in Sittard een bijeenkomst plaats in het kader van het Rijksprogramma ‘Kansen voor alle kinderen’. De Rijksoverheid stelt hiermee vanaf 2017 jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar om kinderen die in armoede leven in natura te helpen. Bijvoorbeeld met bijdragen voor schoolreisjes, zwemles of muziekles. Kinderen moeten namelijk mee kunnen doen. Sociaal, met sport, cultuur en op school.

‘Kansen voor alle kinderen’ moet in eerste instantie worden uitgevoerd door gemeenten, want zij zijn verantwoordelijk voor armoedebeleid. Stichting Leergeld, het Jeugdcultuurfonds, het Jeugdsportfonds, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp zijn hierbij belangrijke samenwerkingspartners. De Limburgse afdelingen van deze organisaties organiseerden de bijeenkomst op 8 juni om o.a. tientallen beleidsmedewerkers en wethouders van Limburgse gemeenten te informeren hoe zij de armoedeproblematiek onder kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar gezamenlijk nóg beter kunnen aanpakken dankzij de extra middelen van het Rijk. Dit gaan de samenwerkende fondsen doen door bijvoorbeeld te zorgen voor eenvoudigere en efficiëntere procedures, zodat binnen een paar weken voorzieningen in natura zijn verstrekt of het lidmaatschap van een sport- of culturele instelling is geregeld.

www.kansenvoorallekinderen.nl