Erasmus+ Culture

Toon je talent….toon je stad

Creativiteit is wat we nodig hebben
Cultuuronderwijs in de regio Maastricht is gericht op het ontdekken van talent. En dan vooral op het stimuleren van dat talent, ermee voor de dag komen. Kennismaking met wat er op cultureel gebied allemaal bestaat, is de stap die daaraan voorafgaat. Jonge kinderen ontdekken dat in hun buurt en stad, maar voor jongeren in het voortgezet onderwijs wordt het interessant om over de grenzen te kijken. Wat bieden Aken, Luik, Hasselt, Eupen?

Euregio
Is een leeftijdsgenoot over de grens met vergelijkbare interesses niet een geweldige gids? Misschien moet deze gids zich vooraf verdiepen in wat er speelt in eigen stad (of regio, of land) om die rol van gids goed te spelen. Deze “buddy” neemt de leerling mee in zijn of haar culturele voorliefdes, hobby’s en ook in het dagelijkse gebeuren en schoolleven.

Van en met elkaar leren
Daarvoor is even tijd nodig: bij Erasmus+ Culture gaat de leerling enkele dagen doorbrengen met die buddy, meedraaien op school en duiken in het sociale en culturele gebeuren. Als tegenprestatie ontvangt de leerling ook de buddy in eigen stad om deze een compleet cultuur- en taalbad te verzorgen in Nederland. Niet alleen interculturele en taalcompetenties krijgen een boost, ook voor de persoonlijke ontwikkeling is het een onvergetelijke ervaring.

De beide leerlingen gaan samen ook iets vastleggen over hun verblijf (fotoreportage, video, verhaal enz). Deze producten worden verzameld op een site, zodat ook anderen kennis kunnen nemen van wat er voor jongeren op cultureel gebied interessant is over de grens.

Initiatiefnemers
Tout Maastricht en LVO zijn in gesprek met de Euregio Maas-Rijn, de Taalunie, Maison des Langues, Ostbelgien, Regio Aachen en de Bleiberger Fabrik om deze aanpak om te zetten tot een verantwoord onderwijsprogramma. Eerste pilots lopen.


Wat is het?
-Een individueel verblijf in het buitenland, zoals bij het Erasmusprogramma
-Een uitwisseling waarbij de leerling via een buddy over de grens de cultuur van het buurland beleef
-Een verrijkende ervaring en een boost voor interculturele vaardigheid en talenkennis

Voor wie?
-Leerlingen in het VO die al enige vaardigheid in het Duits of Frans hebben

Welk doel ?

-Het leven en de cultuur (van jongeren in het buurland leren
-Autonomie en ondernemingszin vergroten
-Taalvaardigheid toepassen en versterken
-Een voorbereiding op het hoger onderwijs

Voordeel voor de school?
-Internationaal netwerk versterken
-Vakoverstijgend werken (CKV en buurtaal)
-Een partnerschool in de buurt, dat opent meer mogelijkheden

Hoe meedoen?
De organisatoren helpen bij het vinden van een passende partnerschool en ondersteunen bij het inrichten van de samenwerking. Als u interesse heeft, neem dan contact op met :
Ruud Halink | Stichting Tout Maastricht | ruud@toutmaastricht.nl
Agnès De Rivière | Maison des Langues de Liège | Agnes.Deriviere@provincedeliege.be

Erasmas+ Culture is een doorontwikkeling van het Tandemproject.

Schermafbeelding_2017-08-04_om_11.48.20.png