Herinneringenkoor voor thuiswonenden met dementie

GK2.jpg

De opzet van het Herinneringenkoor is, net als het Geheugenkoor heel eenvoudig: senioren met dementie zingen liedjes van vroeger, komen in contact met anderen en worden zo even uit hun dagelijkse beslommeringen gehaald. Voor de te zingen liedjes wordt uit een breed spectrum geput: de actualiteit, religie, seizoenen en dergelijke. De liedjes komen spontaan op tijdens de interactie tussen de muzikant en de bejaarden. Ondanks hun dementie kennen de senioren de liedjes nog heel goed.

Het Herinneringenkoor

Omdat de Geheugenkoren in tehuizen zo succesvol zijn, is nu ook een extramuraal koor gestart voor thuiswonende mensen met dementie en hun partners c.q. mantelzorgers.

Op maandag 3 april was de eerste bijeenkomst van het Herinneringenkoor onder begeleiding van Peter Knops bij Athos Eet- Maakt- Doet, Athoslaan 12 a, 6213CD in Maastricht.

Elke maandag van 16.00-17.00 uur zijn deelnemers en mantelzorgers welkom bij Athos. Bij interesse in deelname graag even aanmelden bij Geerte Courtens, mail geerte@toutmaastricht.nl of bel +31 (0)43 852 70 53.