Kind, mijn Kind

De fotograaf Theo Derksen vond de directe aanleiding voor het project ‘Kind, mijn Kind’ in een documentaire op TV over het oorlogsgeweld in Srebrenica. De beelden riepen voor hem meerdere vragen op, zoals: “waarom doen mensen elkaar dit aan?” en “waarom gebeurt dit steeds opnieuw?” Bij het zoeken naar antwoorden op deze prangende vragen, richtte Derksen met name zijn onderzoek op de gebeurtenissen in Auschwitz ten tijde van de Tweede Wereldoorlog als nadrukkelijk voorbeeld van het verhaal van slachtoffers & daders.

Dit verhaal is -naast fotomateriaal van Derksen- uitgebreid met schilderijen van Jos Wigman en muziek van Ernst Jansz. Het totale verhaal nodigde de bezoekers aan de expositie, met verschillende activiteiten, uit tot herdenken, gedenken en bovenal nadenken. “Welke betekenis hebben de in de tentoonstelling getoonde werken voor mij op dit moment, in de actualiteit van vandaag?” Deze vraag st0nd in dit project centraal.

Die vraag werd met name gedeeld met jongeren (16+) en studenten uit Maastricht en de (Eu)regio. Zij gingen samen in discussie, namen deel aan creatieve activiteiten en ontmoetten elkaar in Gebouw M, de locatie van de tentoonstelling. Het geheel van activiteiten maakte deze tentoonstelling tot een kunstmanifestatie waaraan bezoekers, met name jongeren en studenten, nadrukkelijk op eigen wijze deel namen. Cultuurparticipatie stond hierbij centraal.


Voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling hebben de deelnemers van het project LiteraTour op vrijdag 6 mei een workshop in Gebouw M gevolgd. In deze workshop hebben de jongeren (16-25 jaar) onder andere gereageerd op wat zij zagen/hoorden. De reacties werden vervolgens vertaald in eigen creaties gerelateerd aan literatuur – de verzameling aan kunstvormen waarbij teksten, zowel geschreven als in mondelinge vorm, centraal staan. De uitingen worden gelijktijdig met de expositie in de ruimte van Gebouw M met behulp van grote glazen tafels getoond voor het grote publiek. Tevens is het werk van de jongeren gepresenteerd tijdens de opening van Kind, mijn kind op zondag 8 mei.

  • Stichting de Brug is initiatiefnemer van ‘Kind, mijn Kind’. De kunstenaars, onder leiding van curator en projectleider Willem Jansen, zijn verantwoordelijk voor het inrichten en mogelijk maken van de tentoonstelling. Stichting Tout Maastricht is de belangrijkste samenwerkingspartner. Zij stuurde o.a. aan op het betrekken van een breed publiek en het laten plaatsvinden van activiteiten gericht op (cultuur)participatie. Tevens werd de achterban en het netwerk van Tout Maastricht aangesproken om met name de doelgroep jongeren (16+) en studenten te bereiken.

De tentoonstelling ‘Kind, mijn Kind’ vond van 8 t/m 29 mei 2016 plaats in Gebouw M op het terrein van de Tapijnkazerne in Maastricht.