maastricht.png

Maastricht aan Zee

Tout Maastricht en Kumulus organiseren in nauwe samenwerking met vele professionele kunstinstellingen in de stad, deze zomer, in navolging van Buiten de Lijnen, wederom een culturele zomerweek: Maastricht aan Zee. Met een programma vol beeldende kunst, theater, muziek en video. Voor jongeren die niet zo snel uit zichzelf een museum of theater in zullen stappen. Én mooi voor de jongeren omdat zij zo kennismaken met een onbekende wereld. Én mooi voor de culturele instellingen, omdat zij in contact komen met nieuw publiek.

Kinderen aan zee

TM sluit met haar zomerprogrammering aan bij de landelijke stichting Kinderen aan Zee. Kinderen aan zee is een overkoepelende organisatie die in verschillende steden zomerweken organiseert voor kinderen die niet op vakantie gaan. Deze weken worden dan genoemd naar de stad waar ze plaatsvinden. In Maastricht heet deze week dus: “Maastricht aan Zee”.

Maastricht aan zee (13-16 augustus), 9-12 jaar

De week loopt van maandag tot donderdag en vindt plaats bij 't Mestreechs Rizzjemint. Deze unieke plek gebruiken we als inspiratiebron en richtingaanwijzer voor het vormgeven van deze week. Zo wordt er op locatie een vrolijk kamp ingericht dat helemaal is vormgegeven om de nieuwsgierigheid van de deelnemers te prikkelen. Op de eerste dag maken de kinderen kennis met hun groepje en hun begeleiders. Dit is hun uitvalsbasis. Ze beginnen elke ochtend bij hun eigen groep en sluiten daar ook af. Ook lunchen de kinderen met hun eigen groep. Op deze manier kunnen de begeleiders goed monitoren hoe het gaat met de kinderen en zo nodig extra aandacht geven.

Maastricht aan Zee XL (13-16 augustus), 12+
De week voor jongeren begint op maandag in het gebouw van Kumulus met een gezamenlijke aftrap. Dit gebouw fungeert als het basecamp, de jongeren waaieren uit over de stad en komen hier elke keer terug. Elke ochtend zullen we de dag hier samen beginnen en eindigen. Op deze momenten krijgen (amateur) groepen en culturele instellingen uit de stad de kans zich op een aansprekende manier te presenteren. Dat wil zeggen middels een korte voorstelling, concertje of expositie. Na deze bijeenkomst waaiert iedereen uit over de stad om daar aan een variatie van activiteiten deel te nemen. De ochtenden staat in het teken van inspiratie: zoveel mogelijk de nieuwsgierigheid van de jongeren prikkelen door het aanreiken van een mooie ervaring.


Maastricht aan Zee (XL) wordt mede mogelijk gemaakt door
Gemeente MaastrichtJeugdfonds Cultuur LimburgPrins Bernhard Cultuurfonds -
Stichting BoschuysenStichting Kanunnik Salden / NieuwenhofKinderen aan Zee -
Stichting Edmond Hustinx - Trajekt.

Dank aan de sponsoren!
Albert HeijnStichting DocFestGammaHoge School voor de Kunsten UtrechtHurkmans Pallets B.V.Stichting Intro in SituMaastricht UndergroundRolf Ceha/Drukkerij Finishing TouchT36 Media B.V.- Stichting Het Vergeten Kind - Maastricht UMC+ - Serve the City Maastricht -
't Mestreechs Rizzjemint - Jo Heuts Verf - Nedlin - Soolzter - MUVIPRO.