Manifestatie Age Friendly Cultural Cities 2016


De gemeente Maastricht en het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben zich ten doel gesteld om binnen de regeling 'Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities' een samenwerking aan te gaan die betrekking heeft op de lokale verduurzaming van cultuurparticipatie door senioren binnen zowel het cultuur- als WMO-beleid. Binnen het programma wil de gemeente Maastricht zich de komende jaren -in nauwe samenwerking met Tout Maastricht- actief inzetten om deze belangrijke groep mensen (meer) bij kunst en cultuur te betrekken.

Tijdens de Week van de Ouderen vond op vrijdag 7 oktober in wijkcentrum Het Ruweel een middag vol optredens, presentaties en enthousiaste verhalen van, voor én met senioren plaats.
Deze middag werd georganiseerd in het kader van Maastricht- Age Friendly Cultural City en werd bezocht door een landelijke jury, een afvaardiging van het Fonds voor Cultuurparticipatie en Mevr. Hedy d’ Ancona, als ambassadeur van het programma Lang Leve Kunst.

Het programma zag er als volgt uit:
13.30 uur | Zaal open en inloop met een kopje koffie
14.00 uur | Start van het programma met de dansvoorstelling Hary +++++
14.45 uur | Première van de documentaire over de Geheugenkoren
15.00 uur | Terugblik Let’s (ad)dress the people; een project samen met FASHIONCLASH
15.30 uur | Optreden van een senioren-pop-band.
16.00 uur | Afsluiting met een optreden van de Seniorendrumband WVV’28
Na afloop kon men onder het genot van een hapje en een drankje nog gezellig napraten.


Wijkcentrum Het Ruweel is gelegen in Centre Manjefiek Malberg, Malbergsingel 70 Maastricht.
Er is voldoende parkeergelegenheid bij het gebouw.