Mini Maker Fair


De eerste editie van de Maastrichtse Mini Maker Fair vond op 6 oktober 2016 tijdens de Week van de Ouderen plaats. Dit project werd in samenwerking met de stadsbibliotheek Centre Ceramique in het kader van de Kinderboekenweek 2016 georganiseerd. Senioren en jongeren uit Maastricht werden hierbij uitgenodigd om hun hobby, talent of ambacht met elkaar te delen en aan elkaar te tonen. Vanuit het contact en het delen van ambacht en vaardigheden konden zodoende de talenten van senioren ingezet worden ten behoeve van andere doelgroepen zoals kinderen, jongeren etc.

Aan deze eerste editie van de Mini Maker Fair hebben een zestal senioren deelgenomen en ongeveer twintig kinderen met hun ouders. De senioren hebben onder andere op boeiende wijze verteld over de hobby’s weven, illustreren, archeologie en plantenkunde.


  • Het voornemen is om deze activiteit in het voorjaar van 2017 opnieuw in Centre Ceramique te organiseren. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd.