Ode to Dignity

Ode to dignity (OTD) wil met muziek, film, mode, educatie, beeldende kunst , poëzie en theater aandacht geven aan kinderarbeid in het verleden en heden. Kinderarbeid ver weg maar ook vaak (onbewust) nog heel dichtbij.

In Nederland werd in 1874 de Kinderwet van Van Houten aangenomen die wet verbood het kinderen tot twaalf jaar te laten werken in werkplaatsen en fabrieken. In 1990 ging 90% van de Nederlandse kinderen naar school. Op veel plekken in de wereld kunnen kinderen hier helaas alleen nog maar van dromen en is zware arbeid onder erbarmelijke condities en geen toegang tot onderwijs voor hun nog dagelijkse praktijk.

Ook Maastricht heeft een verleden met kinderarbeid. In de glasfabriek van Petrus Regout brandde de ovens dag en nacht. De fabriek draaide met twee ploegen die elk twaalf uur moesten werken. Kinderen van acht tot tien jaar oud liepen zo rond twaalf uur 's nachts halfslaperig over straat om aan hun werk te beginnen.


Het project zal in het najaar van 2017 tot een grote muzikale manifestatie (Ode to Dignity) in Maastricht leiden. De componist Merlijn Twaalfhoven wil hiervoor een stuk componeren en aandacht vragen voor het thema ‘het recht op culturele ontplooiing’. Het contrast tussen kinderarbeid en dit recht zal hierbij centraal staan.

Het voornemen van Tout Maastricht is om vanaf 2017 -voorafgaande aan en na afloop van de manifestatie- in het najaar, samen met partners rond het thema kinderarbeid & het universeel recht op culturele ontplooiing te gaan programmeren. Verschillende partijen sluiten hierbij aan en doen in het kader van het genoemde thema mee. Het van onderop betrekken van burgers van Maastricht bij het maakproces is van groot belang.

INR023_WTK_Ode_to_Dignity5.jpg

Wilt u als partner ook een bijdrage leveren aan dit bijzondere project en waardevolle thema?
Neem dan contact op met Tout Maastricht via 043-8527053 of stuur een email naar info@toutmaastricht.nl