Publicatie boek Get Lekkers


Culturele kennismaking voor de allerkleinste

Get Lekkers vormt de basis van het Toon je Talent programma. Kinderen gaan hierbij zingen, dansen, tekenen, verhalen vertellen, kijken, luisteren naar instrumenten en theater maken. Al deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door een intensieve samenwerking tussen professionele musici, theatermakers en beeldend kunstenaars uit Maastricht.

De seizoenen, de natuur, geschiedenis en de onderwerpen van elk dag vormen de inspiratie binnen Get Lekkers. Kinderen ontdekken al spelend hun eigen sterke en zwakke kanten. Vervolgens werkt de gevarieerde aanpak positief op de nog te stimuleren kanten. Associëren en improviseren werkt verhelderend en maakt kinderen creatief, nieuwsgierig, communicatief en actief.

Cultuurboost_2011_2.jpg


Get Lekkers is een project van Kaleidoscoop met ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Tout Maastricht heeft van 2011 t/m 2014 financiele steun geboden aan dit project.

Om ervoor te zorgen dat Get Lekkers op meerdere peuterspeelzalen en basisscholen tegelijk kon gaan lopen, werden in 2013 nieuwe docenten opgeleid die leren werken volgens de methodiek van Marijk Geweldiger(grondlegger Get Lekkers). Marijk geeft in haar atelier Het Brede Spoor les rond visie, ontwikkeling, vaardigheden en materiaalkeuze. De nieuwe docenten worden sinds 2014 ingezet. De cursus van Marijk zal de komende jaren blijven bestaan ter inspiratie en afstemming tussen de docenten onderling en met de lesmethode Speelplezier, met als doel Get Lekkers te verduurzamen.

Boek Get Lekkers

Op verzoek van het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt de methodiek van Get Lekkers in een mooi vormgegeven boek vastgelegd. Marijk Greweldinger geeft hiermee haar waardevolle kennis, visie en voorbeeldlessen als het ware aan de stad Maastricht.

Het boek wordt op zondag 2 juli 2017 in de Jan van Eyck gepresenteerd.

Cultuurboost_2011_3.jpg