Stad in gesprek 2018

Stad_in_gesprek_foto.jpg


  • De kunstinstallatie Come in / outside streek op 7 en 19 september en 6 en 14 oktober neer op verschillende plekken in Maastricht. Come in / outside is een bijzondere ontmoetingsplek die de inwoners van Maastricht wilde inspireren om met elkaar, één-op‐één, in gesprek te gaan over kunst en cultuur(beleving) in de stad.

Stichting Tout Maastricht leidde in samenwerking met Van Eyck Mirror, het projectbureau van de Van Eyck, de gesprekken in goede banen. De ideeën en onderwerpen die ter sprake kwamen werden verzameld en vervolgens tijdens een Stadsarena gepresenteerd en bediscussieerd.
Deze Stadsarena vond plaats op woensdag 3 oktober en had tot doel om gedachte‐uitwisseling te stimuleren, een gelijkwaardige relatie tussen de verschillende partijen op te bouwen en wederkerigheid te bevorderen. Lees hier alle informatie over de Stadsarena.

De combinatie van de kunstinstallatie Come in / outside en de Stadsarena vormde een nieuwe modus operandi die op deze manier getoetst en na afloop overhandigd werd aan de Gemeente Maastricht. De gemeente zal deze nieuwe aanpak als instrument kunnen inzetten om de dialoog met de stad en haar inwoners in de toekomst te continueren.