Stad in gesprek 2018

Stad_in_gesprek_foto.jpg


  • Kunstliefhebber, (cultuur)beleidsmaker, kunstenaar of anderszins cultural minded?Heb je een goed artistiek idee of een plan voor kunst en cultuur in de stad? Treed dan binnen in Come in / outside.

De kunstinstallatie Come in / outside strijkt op 7 en 19 september en 6 en 14 oktober neer op verschillende plekken in Maastricht. Come in / outside is een bijzondere ontmoetingsplek die de inwoners van Maastricht wil inspireren om met elkaar, één-op‐één, in gesprek te gaan over kunst en cultuur(beleving) in de stad.

Stichting Tout Maastricht leidt in samenwerking met Van Eyck Mirror, het projectbureau van de Van Eyck, de gesprekken in goede banen. De ideeën en onderwerpen die ter sprake komen worden verzameld en vervolgens tijdens een Stadsarena gepresenteerd en bediscussieerd.
Deze Stadsarena zal plaatsvinden op woensdag 3 oktober en heeft tot doel om gedachte‐uitwisseling te stimuleren, een gelijkwaardige relatie tussen de verschillende partijen op te bouwen en wederkerigheid te bevorderen. Lees hier alle informatie over de Stadsarena.

De combinatie van de kunstinstallatie Come in / outside en de Stadsarena vormt een nieuwe modus operandi die op deze manier getoetst en na afloop overhandigd zal worden aan de Gemeente Maastricht. De gemeente zal deze nieuwe aanpak als instrument kunnen inzetten om de dialoog met de stad en haar inwoners in de toekomst te continueren.