2015

  • Kijk voor onze eigen projecten in 2015 in het archief van onze agenda!


In het kader van INKOM 2015 werd op woensdag 19 augustus 2015 het Stadspark van Maastricht omgetoverd in een ware culturele speelplaats. Ook Tout Maastricht was met de caravan aanwezig om met (internationale) studenten in gesprek te gaan en hen uit te nodigen hun gedachten en opvattingen te delen rondom cultuur in de stad Maastricht.

Daarnaast is Tout Maastricht een samenwerking aangegaan met festival Bruis Maastricht op het onderdeel ‘Transformator Area’, het culturele dorp van Bruis 2015. Zo heeft de caravan van Tout Maastricht samen met het Wens Object een mooi plekje in Cultural Village gekregen. Bezoekers werd hierbij gevraagd om hun wensen en ideeën, over hoe Maastricht er op cultureel gebied uit zou moeten zien, op te schrijven en deze aan het object te hangen.

Met de silent sound performance IKATAN op 19 & 20 september 2015 vertelden de makers samen met de performers het universele verhaal van bevolkingsgroepen die ontworteld raken, maar toch de kracht en het geloof vinden dat het ergens anders ook goed of zelfs beter wordt. IKATAN toont de schoonheid en noodzaak van verbinding tussen mensen. De Molukse geschiedenis diende als uitgangspunt voor dit project.

De eerste editie van Docfest werd georganiseerd op 18 & 19 september 2015. De documentaires die men kon zien op het festival zijn gerealiseerd in deze grensregio, de filmmaker/producent kom er vandaan, of het thema grens is in de documentaire aanwezig. Met de financiële bijdrage van Tout Maastricht aan de eerste editie is het begin gemaakt van een meerjarige samenwerking.

Tenslotte is Gebouw M een tijdelijke ontmoetings- en experimenteerplaats voor iedereen in Maastricht die iets met kunst en cultuur doet. Hiermee realiseert Tout Maastricht in opdracht van de gemeente een nieuwe voorziening voor kunstenaars en makers in de stad. Gebouw M vervult een unieke functie omdat een vergelijkbare ruimte in de stad ontbreekt. Tout Maastricht verzorgt de programmering voor de komende culturele seizoenen. Najaar 2017 wordt Gebouw M afgebroken.