Onderzoek cultuur

Wanneer, hoe en waarom?
In het najaar 2017 werd er onder de inwoners van Maastricht op grote schaal een enquêteonderzoek gedaan. Een onderzoek naar cultuurbeoefening, cultuurbezoek en cultuurwaardering. Zo willen we bijvoorbeeld weten aan welke kunstzinnige of creatieve activiteiten u deelneemt. Of welke motieven u heeft om wel of niet cultuur te beoefenen en/of te bezoeken en hoe belangrijk u cultuur vindt. Antwoorden op onder andere deze vragen zijn bijzonder waardevol en van groot belang. Niet alleen voor ons, maar ook voor instellingen, cultuurmakers en verenigingen. Het biedt alle betrokkenen en daarmee de hele stad inzicht voor de toekomst. Zodat vraag en aanbod in stad en regio beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Organisatie
Stichting Tout Maastricht en de Universiteit Maastricht voerden dit tweetalig onderzoek in het Nederlands en Engels uit met financiering van de gemeente Maastricht*. Research 2Evolve, een onafhankelijk extern onderzoeksbureau, verwerkt de antwoorden. Registratiegegevens en antwoorden op vragen in de vragenlijst worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden.

Steekproef
Bijna 1 op de 10 Maastrichtenaren van 6 jaar en ouder ontving begin november 2017 een persoonlijke brief met een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. In de brief wordt uitgelegd hoe men de vragenlijst moet invullen. Het selecteren van adressen gebeurt via een steekproef uit het bevolkingsbestand. Het is mogelijk dat er meerdere personen per huishouden een brief ontvangen hebben.

Online campagne
Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners van Maastricht meedoen aan het onderzoek. Vandaar dat ook mensen die geen persoonlijke brief hebben ontvangen de mogelijkheid hadden om de vragenlijst in te vullen.

De enquête was tot en met 15 december 2017 in te vullen.


Resultaten

De resultaten van het onderzoek zijn vanaf begin 2018 voor iedereen toegankelijk. Zowel digitaal, op onder andere deze webpagina, als in een gedrukte publicatie.

Wij stellen uw deelname aan het onderzoek zeer op prijs.

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact op met stichting Tout Maastricht via 043-8528977 of vraag@toutmaastricht.nl


* De gemeente Maastricht heeft in de innovatieagenda cultuur uit 2016 de wens opgenomen tot het ontwikkelen van een“cultuurscan: het meten en wegen van de impact van alle acties en impulsen en de vergelijking met andere steden.”. De Universiteit Maastricht heeft van de gemeente de opdracht gekregen om dit instrument te ontwikkelen. Mede vanwege de behoefte aan een nulmeting voor dit instrument, maar ook om een goed beeld te krijgen van de algehele ‘staat van cultuurparticipatie’ heeft Stichting Tout Maastricht in het kader van de innovatieagenda bij de gemeente subsidie aangevraagd en gekregen om een onafhankelijk onderzoek uit te (laten) voeren middels het uitzetten van een groot zogenaamd ‘omnibusonderzoek’: een uitgebreide enquête onder circa 12.000 inwoners van Maastricht met vragen over cultuurbeoefening, cultuurbezoek en cultuurwaardering. Tout Maastricht heeft daarbij op haar beurt hetzelfde team van de Universiteit Maastricht ingehuurd dat ook betrokken is bij het ontwikkelen van de Cultuurscan voor inhoudelijke en technische ondersteuning en samenwerking. Ook heeft Tout Maastricht diverse andere partijen ingehuurd om het onderzoek professioneel, onafhankelijk en volgens de nodige wettelijke regels uit te voeren.