Iedereen TOUT mee

Onder het motto ‘Iedereen TOUT mee’ delen we graag bijzondere, persoonlijke verhalen van mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij Tout Maastricht. In deze rubriek komen onder andere teamleden, vrijwilligers, participanten en partners van onze stichting aan het woord.

Suzanne is binnen Tout Maastricht projectleider van projecten ‘van, voor en door jongeren’ en alle projecten die zich bevinden op het sociaal-artistieke vlak (denk aan: community arts, sociaal-maatschappelijke projecten voor kwetsbare doelgroepen etc.).

Een van de projecten waar ze bijzondere herinneringen aan heeft, is het project Under my Skin. “Under my Skin is een portrettenserie van veerkrachtige jongeren en hun dromen met als doel de ‘onzichtbaarheid’ van de zwerfjongerenproblematiek in Maastricht aan te kaarten. Het uitgangspunt voor de fototentoonstelling was om de jongeren in hun kracht te zetten en ze te portretteren zoals zij graag gezien willen worden. Niet denken in labels en hokjes, maar echt kijken naar de jongeren zelf en hun verhaal”, aldus Suzanne.

Wat vooral indruk op haar heeft gemaakt, is de enorme kracht en positiviteit van de jongeren.

Miriam_en_ik.jpg

Het verhaal van Suzanne (links op de foto).

Ook de lieve medewerking van iedereen (de fotograaf, winkeliers, kapper, visagisten, figuranten) en de sociale impact van het project zijn haar bijgebleven. Suzanne: “er werden nieuwen deuren geopend voor de jongeren, nieuwe vriendschappen ontstonden en nieuwe netwerken werden opgebouwd. Daar ben ik heel trots op.”

Wanneer we haar tenslotte vragen naar de waarde van Tout Maastricht, zegt Suzanne het volgende: “Tout Maastricht is van grote waarde voor Maastricht, omdat zij belangeloos opereert. We zijn culturele aanjagers/pioniers en matchen verschillende partijen aan elkaar. We bereiken doelgroepen die normaal gesproken nooit in aanraking komen met cultuur of zelfs helemaal niet meedoen in de samenleving. Door deelname aan onze projecten worden die afstanden letterlijk verkleind. Dat is heel bijzonder om te zien.”


IMG_9121.JPG

Het verhaal van Cisca.

Cisca -werkzaam bij LEVANTOgroep- heeft meegeholpen bij het werven en ondersteunen van de jongeren voor het project Under my Skin, maar ze heeft naar eigen zeggen vooral “van A tot Z genoten.” De manier waarop het projectteam en alle betrokkenen met de jongeren omgingen, was volgens Cisca hartverwarmend en soms zelfs ontroerend. Er ontstond zichtbaar een persoonlijke band. “Under my Skin heeft de jongeren op weg geholpen naar een positiever zelfbeeld en meer begrip voor hun heftige levensverhaal. De jongeren gaan meer participeren en dus op weg naar een kwalitatief beter en zinvoller leven met bovendien een mooi succesverhaal en meer sociale contacten.”

Over de meerwaarde van de samenwerking met Tout Maastricht zegt Cisca het volgende: “Culturele activiteiten werken herstel-bevorderend en kunnen een geweldige uitlaatklep zijn voor mensen die door het leven gepokt en gemazeld zijn.

Wanneer deze mensen weer ergens plezier in krijgen en/of ontdekken dat ze ergens goed in zijn, krijgt hun zelfvertrouwen een boost en dit kan zomaar het opstapje zijn naar andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een studie of (vrijwilligers-) werk."

Cisca rondt haar verhaal af met de volgende lovende woorden: "Tout Maastricht opent de deuren voor iedereen. Daardoor wordt cultuur ook toegankelijk voor mensen met een smalle beurs, met een afstand tot de arbeidsmarkt of voor mensen uit een andere cultuur. Tout Maastricht is het figuurlijke ‘culturele stadspark’ van Maastricht, waar iedereen in mag wandelen en mag meedoen.”


Geerte is vanaf 2011 bij Tout Maastricht betrokken en sindsdien is ze niet meer bij ons weg te denken. Vooral de seniorenprojecten vormen haar ‘specialiteit’. Geheugenkoren, een talentenjacht voor 65-plussers, een breigroep, de Week van de Ouderen…je kunt het zo gek niet bedenken of Geerte is erbij betrokken geweest. Een specifiek project eruit lichten vindt ze dan ook lastig. Wel kan ze duidelijk de kern benoemen: “De rode draad in alle projecten voor senioren is de aandacht voor de talenten van ouderen, voor hun ambachtelijkheid en voor het overdragen van die kennis en kunde aan andere mensen c.q. jongere generaties. De senioren bepalen zelf wat ze willen doen en meemaken en vervolgens is het aan Tout Maastricht de uitdaging om dat samen met artistieke professionals te realiseren.”

Wat haar vooral is bijgebleven is de theaterproductie ‘65+ Alive and Kicking’ (gemaakt door Tamara Jongerden) met de winnaars van de talentenjacht. “Dit vond ik ontroerend”, zegt Geerte. “Vooral de trots van de spelers en het effect van hun spel op de bezoekers waren indrukwekkend.” Een van de deelnemers en winnaars van de talentenjacht was Alberto Presilia. Een inmiddels 86-jarige man, die prachtig kan zingen. “Hij wilde eigenlijk niet meedoen met de talentenjacht, maar heeft zich tijdens eens van de voorrondes toch laten overhalen en zong de sterren van de hemel. De jaren na de talentenjacht ben ik met hem in contact gebleven. Hij heeft zelfs in Den Haag mogen optreden bij de internationale conferentie Long Live Arts en had daarna een ‘meet and greet’ met Prinses Beatrix. Dat zijn natuurlijk bijzondere momenten.”

Het verhaal van Geerte.

Ook Geerte krijgt de vraag gesteld wat volgens haar de waarde van Tout Maastricht vormt. Geerte is van mening dat deze vooral schuilt in de bijdrage die de stichting wil leveren zodat iedereen kan meedoen aan cultuur. “Dat is een hele belangrijke waarde. Cultuur bestaat namelijk uit alle ideeën, ervaringen, je doen en zijn dat je deelt met andere mensen. Cultuur is wie je bent en wat jou uniek maakt, maar ook wat jou verbindt met anderen. Cultuur is een taal, een bindmiddel om mensen met elkaar samen te brengen. Tout Maastricht is in Maastricht -denk ik- de enige organisatie die deze waarde van cultuur zo uitdrukkelijk uitdraagt.”

geerte_iedereen_tout_mee.jpeg