Organisatie

Tout Maastricht is een kleine, onafhankelijke netwerkorganisatie die zo veel mogelijk mensen de kans wil bieden om mee te doen aan kunst en cultuur en die creativiteit betekenis wil geven in het dagelijkse samenleven. Dat doen we door samen met onze netwerkpartners cultureel ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren en door culturele uitwisseling in stad en regio te bevorderen. Met projecten voor cultuureducatie, jongerenparticipatie, community arts en senioren, met praktische faciliteiten en met lokale of regionale samenwerking geven we een impuls aan Maastricht en omstreken als creatieve, aantrekkelijke en pluriculturele stadsregio.

Tout Maastricht wordt gefinancierd door de het Elisabeth Strouven Fonds, door de Gemeente Maastricht en door projectfinanciering per project.

De stichting werkt met een klein vast team, aangevuld met detacheringen van - en aan netwerkpartners. Het team wordt op projectbasis versterkt met freelancers, stagiaires en vrijwilligers.

Samengevat heeft Stichting Tout Maastricht als statutair doel:


  1. het bevorderen en vergroten van de participatie aan kunst en cultuur in de Euregio Maas-Rijn, waarbij de stichting zich in het bijzonder richt op de gemeente Maastricht en haar inwoners;
  2. het geven van betekenis aan creativiteit in het dagelijkse samenleven in de Euregio Maas-Rijn en het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting hanteert het Raad van Toezicht model en heeft één directeur-bestuurder. De stichting volgt de Governance Code Cultuur.

GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg

Raad van Toezicht:

Voorzitter: J.H.M. (Han) Berghs
Lid: D.J. (Ike) Dubois - Kamphof
lid: C. (Chris) Kuijpers

Directeur - bestuurder:

J.J. (Jaap) van Royen