Onze partners

  • Om met een klein team een zo groot mogelijke impact te hebben, heeft Tout Maastricht ervoor gekozen om te werken binnen een netwerkorganisatie. Als de programmatische doelen scherp zijn, kan bij elk van de partners gezocht worden naar gedeelde vragen, belangen & samenwerkingsmogelijkheden. Deze manier van werken is tot dusver succesvol gebleken, omdat -ondanks soms totaal uiteenlopende visies, missies & doelen van mensen of organisaties- gedeelde belangen (h)erkend & omgezet worden in een effectieve samenwerking. De belangrijkste sleutel hierin is het nadrukkelijk en zichtbaar in hun eigen waarde laten van alle (netwerk)participanten.


KaleidoscoopTout Maastricht maakt gebruik van 100% groene energie via Main Energie

Logo MAINEnergie

Maastrichtnet/actief
Trajekt
Code 043