Stadsbreed & Regionaal

  • Participatie van én uitwisseling tussen verschillende bevolkingsgroepen staat bij de stadsbrede projecten centraal. Denk hierbij aan een uitwisseling tussen jong en oud, amateur en professional, sjeng en nieuwkomer, laag- en hoog opgeleid, autochtoon en allochtoon, etc. Verder wil Tout Maastricht met behulp van Euregionale projecten de banden met de omgeving weer aanhalen en intensiever samenwerken. Het proces rond de kandidatuur van Culturele Hoofdstad heeft namelijk laten zien dat er nog veel winst te behalen is in het Euregionaal samenwerken op het gebied van cultuurparticipatie en -educatie.Bekijk dit project

Ode to Dignity

Ode to dignity (OTD) wil met muziek, film, mode, educatie, beeldende kunst , poëzie en theater aandacht geven aan kinderarbeid in het verleden en heden. Kinderarbeid ver weg maar ook vaak (onbewust)…
Bekijk dit project

Stad in Gesprek

Op zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2016 vond het vervolg op de Stadsgesprekken van 2015 -een project van Tout Maastricht en Van Eyck Mirror- plaats. Theatermaker Rita Hoofwijk en masterstudent…
Bekijk dit project

Kunst op Straat | uitgesteld tot 2017

Met het project Kunst op Straat wilden we de stad laten kennismaken met straatkunst in al zijn mogelijke vormen. We hadden het voornemen om het project in oktober 2016 te laten plaatsvinden, dat gaat…

Bekijk dit project

Stadsgesprekken

In opdracht van de gemeente Maastricht organiseerden Tout Maastricht en Van Eyck Mirror een eerste fase van het betrekken van burgers bij beleidsontwikkeling en opstellen van een innovatieagenda…
Bekijk dit project

Lied van de Maas

Koren, harmonieën, fanfares, bands en individuele muzikanten & zangers werden opgeroepen om zich op zondag 13 september 2015 rond 16.00 uur te verzamelen aan de oever van de Maas. Onder aanvoering van…