Sociaal-artistiek

  • Met de sociaal-artistieke projecten wil Tout Maastricht fors investeren in het programmeren en onderling uitwisselen van initiatieven van nieuwe en bestaande gemeenschappen of ‘communities.’ Deze projecten worden ter plekken én van onderop ontwikkeld om de juiste energie & trots bij de burgers zelf tot stand te laten komen. Dit is met name belangrijk voor de mensen voor wie cultuurdeelname niet altijd even vanzelfsprekend is. Tout Maastricht wil op deze wijze de bestaande amateurkunstensector ondersteunen en de nieuwe ‘productiegroepen’ op weg helpen met community-arts projecten.Bekijk dit project

Common Carnaval

Common Carnaval was een project waarbij oude & nieuwe Maastrichtenaren elkaar romdom het thema carnaval ontmoetten. Zo leidden een tijdelijke carnavalsvereniging en een ontwerp- bouw-, en maakproces…
Bekijk dit project

De Parade

Voor het theaterproject 'De Parade' werden mensen gezocht die affiniteit hebben met theater en beweging. Na twee auditierondes zijn de deelnemers, zowel ervaren spelers als amateurs - uit alle…
Bekijk dit project

Theatervoorstelling Countless Countings I 'Waanzin'

WAANZIN (Countless Countings I) is een project van Opera Theater Amsterdam i.s.m. Tout Maastricht, Grand Theater Groningen, Opera Zuid en Theater de Meervaart waarin spelers met psycho-sociale…