Theatervoorstelling Countless Countings I 'Waanzin'

Countless-Countings.jpg

WAANZIN (Countless Countings I) is een project waarin spelers met psycho-sociale kwetsbaarheden uit Maastricht, Amsterdam en Groningen ons meenemen in de donkere, maar ook wondere wereld van hun geest. Centraal staat het conflict te willen worden gezien achter het masker van je aandoening en tegelijkertijd het verlangen dat het masker (en dus jij) er mag zijn. De voorstelling is geïnspireerd op de Barokke Semi-opera, met muziek van Philip Glass en Henry Purcell.

In WAANZIN werken wij met een spelersgroep voor wie het leven opeens uit hele kleine stappen bestaat. Die mensen voor wie tellen een obsessie is, of juist een manier om controle te houden in de maalstroom van het dagelijks leven. Om zo weer enige grip op de dagen te krijgen. Een voorstelling over kwetsbare mensen die overeind proberen te blijven in een waanzinnige wereld.
Ze beschouwen zichzelf maar kijken ook naar ons; deze samenleving van hysterische inter-connectiviteit, hyper-individualisme en de dwang om bijzonder te zijn. Onze spelers heten “verward” of netter; “psychosociaal kwetsbaar”. Mensen die kort- of langdurig een dusdanige andere werkelijkheidsbeleving hadden zodat zij zowel persoonlijk als maatschappelijk niet of nauwelijks konden functioneren. Hoe houd je je dan overeind? Hoe kom je terug, wat neem je mee, wat laat je achter? Is je waarneming van de wereld om je heen erdoor verdiept of juist niet? En vooral; wat is die waarheid waar iedereen het maar steeds over heeft?


Pilot
In september 2017 zijn 6 werksessies gestart die als pilot dienen voor het project.
In die werksessies stonden 3 vragen centraal: Wat tel je? Wanneer tel je? Wat telt voor jou?

Het streven is om vanaf 2020 gericht te werken aan een voorstelling die laat zien wie de acteurs eigenlijk zijn. Uiteindelijk worden de drie spelersgroepen uit Maastricht, Amsterdam en Groningen samengevoegd en wordt het materiaal tot één voorstelling gemonteerd.

Tijdlijn
september- december 2019: werving spelers
Januari - augustus 2020: wekelijkse werksessies
Augustus-eind september 2020: voorstellingen op theaterfestivals in Brabant, Limburg en Groningen en tournee door Nederland (± 10 voorstellingen).