De Maastrichtse Jeugd spreekt

Samen zingen, musiceren, dansen en declameren:
De deelnemende jongeren zullen op zaterdag 5 november 2016 hun stemkunsten vertonen in de Bonbonnière. Daarnaast maken ze kennis met elkaar en met de andere disciplines (zang, dans, muziek) en met diverse masterclasses die inspireren, verrassen en bijdragen aan de kwaliteitsverbetering binnen hun discipline en een verbreding van hun culturele horizon.

De algemene doelgroep van het project wordt gevormd door 'jeugd in de breedste zin van het woord' waarbij niet alleen jeugd uit alle culturele bevolkingsgroepen betrokken wordt die een bepaalde discipline op declamatiegebied uitvoert, maar ook, zo mogelijk, jeugd met een geestelijke of lichamelijke handicap die een bijdrage kan leveren in de totale presentatie op 5 november 2016.

Op weg van de Groote Sociëteit naar de Bonbonnière -traditiegetrouw voorafgegaan door de Harmonie Kunst Door Oefening- zullen er in de stad diverse optredens plaatsvinden door de deelnemers, koren, orkesten en dansgroepen. De ervaring leert dat duizenden mensen kunnen genieten van deze geregisseerde “spontane “optredens. Tijdens de presentaties in de Bonbonnière zullen de deelnemers en publiek van de optredens genieten. De slotpresentatie zal gestalte krijgen door een gezamenlijk optreden van de deelnemers, de dansgroepen, het jeugdorkest en met een tweetal koren.

Een jury -samengesteld uit de artistiek leider Linda Wings en de masterclassdocenten , Dönci Banki, Gijs Ter Haar en Els Roobroeck- zal beoordelen wie van de “declamanten” een aanmoedigingsprijs krijgt die aan het einde van de middag door de president van de Groote Sociëteit zal worden uitgereikt!


De Maastrichtse Jeugd spreekt wordt mede mogelijk gemaakt door Tout Maastricht en vele anderen. Klik hier voor een overzicht van alle sponsoren.