Jongerenproducties

Tout Maastricht wil een creatief productiehuis voor jongeren realiseren. Een plek in de stad, in buurten en wijken of zelfs digitaal, voor jongeren én door jongeren, waar ze zelf de regie kunnen nemen om te maken wat zij belangrijk vinden. Het moet een plek worden waar jongeren graag willen zijn, waar ze samen met leeftijdsgenoten uitgedaagd worden, kunnen experimenteren, waar ze gefaciliteerd worden en waar ze zelf de ideeën aandragen voor projecten en producties.

Er wordt niet gewerkt vanuit een vast aanbod, maar volledig ingesteld op de wensen van 21-eeuwse jeugd, de jeugd die gewend is om alles nú te realiseren, wiens wensen en interesses instant gratification nodig hebben. Deze interesse vangen en prikkelen zolang deze nog op het hoogtepunt is, vormt de kern van het productiehuis. Een scala aan kunst en cultuur op (bijna) afroep dat niet onder doet voor Netflix, maar dan met een divers gezelschap waar contacten gesmeed worden, problemen op een ontspannen manier besproken kunnen worden en de algehele welzijn en identiteit van de jongeren los gekoppeld kan worden van een image of stereotype. Kunst en cultuur is hier grenzeloos, (vrijwel) kosteloos. Voor iedereen, door iedereen, met iedereen. En hier ligt de kracht van het productiehuis.

  • Culturele jongerenproducties
De jongerenproducties geven vorm aan het te worden productiehuis en zijn een co-creatie tussen de jongeren en de artistieke makers. Dat betekent dat we bottom-up te werk gaan en eerst luisteren naar de behoeften van de jongeren. Daarnaast is er de mogelijkheid om van elkaar te leren (peer-to- peer) en ontstaat er kruisbestuiving tussen jongeren die al wat ervaring hebben met kunst en cultuur en jongeren die daar nog met grote afstand vanaf staan.

Het doel is om die afstand te verkleinen en jongeren (meer) te betrekken in de samenleving. Jongeren laten zien dat ze ertoe doen, en dat ze gezien worden. De focus ligt op talentontwikkeling en positieve ervaringen, die enerzijds een preventieve werking kunnen hebben op het gebied van schooluitval, jeugdwerkeloosheid, jeugdcriminaliteit e.d. en anderzijds kunnen bijdragen aan empowerment, het verbeteren van de kwaliteit van leven, de mentale gezondheid en/of op het stimuleren van sociaal-maatschappelijke participatie onder jongeren.

  • Wat kan je allemaal doen? The sky is the limit….
Wil je mode ontwerpen? Prima, gaan wij je helpen en de verbinding maken met FASHIONCLASH. Ga je je verdiepen in dj-en, breakdance, of schilderen? Of wil je liever teksten schrijven, toneel spelen of videoclips maken. Dat, en nog veel meer kan allemaal én uiteraard altijd met uitstekende professionele begeleiding op zowel artistiek als sociaal vlak.
image-2018-09-26.jpg
VVVZ5060.JPG
image-2018-09-26_1.jpg