Voor kinderen

  • Met de projecten voor kinderen wil Tout Maastricht alle basisschoolkinderen van Maastricht een flinke steun geven in de start van hun culturele carrière, daarbij kunst en cultuur toegankelijk & beleefbaar maken en kinderen de mogelijkheid geven hun unieke cultuurtalent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Hierbij werken het culturele veld en het basisonderwijs structureel en duurzaam samen. Verder worden kinderen en hun ouders door een cultuurcoach ondersteund bij het kiezen, aanmelden en ‘lid blijven’ van het naschools cultureel programma. Op deze manier wordt talentontwikkeling buiten school gestimuleerd & gerealiseerd en daarbij de amateurkunstensector ondersteund.Bekijk dit project

Stoepkrijtwedstrijd

In het kader van The Big Draw Maastricht werd op zaterdag 1 oktober 2016 een heuse stoepkrijtwedstrijd voor kinderen georganiseerd! Ter promotie van het Jeugdcultuurfonds werd die dag van 12.00-15.00u…
Bekijk dit project

Jeugdcultuurfonds Limburg

“Kunst is een vriend die je nooit in de steek laat”. Het Jeugdcultuurfonds maakt actieve cultuurdeelname voor alle kinderen mogelijk. Het fonds richt zich op het wegnemen van de financiële drempels…
Bekijk dit project

Toon je Talent

Samen met Kaleidoscoop (cultuureducatie) werkt Tout Maastricht aan het verder ontwikkelen en duurzaam verankeren van het unieke programma Toon je Talent dat vanaf 2011is opgezet. Toon je Talent biedt…

Bekijk dit project

Maastricht aan Zee

Kumulus en Stichting Tout Maastricht -expertisecentrum en projectbureau voor cultuurparticipatie in Maastricht e.o.-organiseerden van maandag 13 t/m donderdag 16 augustus een culturele zomerweek voor…