Jeugdcultuurfonds Limburg


Het Jeugdcultuurfonds is een landelijke organisatie met diverse deelnemende gemeenten. Zo is er in 2015 ook een Limburgse afdeling opgericht! Het Jeugdcultuurfonds Limburg is ondergebracht bij het Huis voor de Kunsten Limburg. Ook Tout Maastricht ondersteunt dit initiatief. Tot en met 2017 wordt er met behulp van financiële steun van de Gemeente Maastricht, de Stichting Elisabeth Strouven en de Rabobank Maastricht en omstreken geïnvesteerd in het fonds.

De organisatie
Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar, die om financiële redenen geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool, kunstatelier of muziekvereniging. Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen in Nederland zich kunnen ontwikkelen in minstens één kunstdiscipline. Het fonds richt zich op het wegnemen van de financiële drempels voor kinderen in achterstandsposities. Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen – via een erkende intermediair – een financiële bijdrage ontvangen van het Jeugdcultuurfonds. Deze bijdrage wordt - na goedkeuring - rechtstreeks overgemaakt aan de instelling die de cultuurlessen aanbiedt.

14570364_1215883951767083_8444229544237496402_n.jpg

Foto: Hans van Eijsden


Werkwijze
Ouders kunnen zelf géén aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs of maatschappelijk werk, die het gezin goed kennen, mogen wél een aanvraag doen. Zij zijn de ‘intermediairs’ voor het Jeugdcultuurfonds.

De gemeente Limburg zoekt intermediairs als leraren, jeugdhulpverleners, artsen en buurtwerkers en financiële partners. De financiële bijdragen van de gemeente en haar financiële partners als private fondsen, sponsoren en donateurs worden gematcht door het Jeugdcultuurfonds. De intermediair verzorgt de aanvraag via het aanvraagsysteem van het Jeugdcultuurfonds (www.allekinderendoenmee.nl). De coördinator van het Jeugdcultuurfonds Limburg ontvangt vervolgens de aanvraag en neemt deze in behandeling.


De intermediair moet hierbij aangeven dat de ouders/verzorgers over onvoldoende financiële middelen beschikken en ziet er op toe dat het kind deelneemt aan de activiteiten waarvoor het fonds betaalt. De maximale bijdrage die het fonds uitkeert is 419,75 euro per kind per 12 maanden. Het geld gaat direct naar de aanbieders (muziekschool, dansstudio, etc.) en de winkel, niet naar de ouders of het kind.

Nationaal schoolontbijt & Jeugdcultuurfonds

Vrijdag 10 november maakten de leerlingen van basisschool Sint Oda Maastricht al trommelend wakker (ism Sound Academy Maastricht) en brachten loco-burgemeester André Willems een lekker ontbijtje.
Aan het eind van het ontbijt betaalde de loco-burgemeester symbolisch voor zijn ontbijt met een donatie aan het Jeugdcultuurfonds, dit jaar het goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt met het thema ‘Gezond ontbijten is geen kunst!’.

Pé Diederen, directeur van het Huis voor de Kunsten Limburg nam de cheque namens het Jeugdcultuurfonds in ontvangst.

limburg.jpg

Jeugdcultuurfonds Limburg
Het provinciale Jeugdcultuurfonds voor Limburg is ondergebracht bij het Huis voor de Kunsten Limburg. Het fonds is het aanspreekpunt voor de deelnemende gemeenten in Limburg. Het toetst en verwerkt de aanvragen, doet de promotie, organiseert informatiebijeenkomsten én helpt bij het zoeken van fondsen in gemeenten en provincie.

De contactpersoon voor Limburgse gemeenten is consulent Rob Janssen van het Huis voor de Kunsten Limburg. Hij is vanuit het Huis de coördinator van het Jeugdcultuurfonds Limburg en bereikbaar via limburg@jeugdcultuurfonds.nl en 0475 399 285.

Intermediair worden?
Wil je aan de slag als intermediair voor het Jeugdcultuurfonds Limburg, zodat je aanvragen kunt doen voor kinderen die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds? Lees dan hier alle stappen die je moet doorlopen.

Schermafbeelding_2016-10-06_om_11.29.58.png

Klik hier voor de folder van het Jeugdcultuurfonds Limburg!