Voor senioren

  • Door middel van de projecten wil Tout Maastricht de oudere generatie volwaardig onderdeel laten zijn van het culturele (productie)klimaat.
    Zo worden de senioren betrokken bij kunst en cultuur, cultuurparticipatie wordt gestimuleerd en de focus wordt gelegd op de intergenerationele samenwerking en uitwisseling van projecten & initiatieven. Het delen en uitwisselen van het talent van deze groep biedt namelijk geweldige kansen voor stad en samenleving. Senioren blijven zodoende niet alleen betrokken, maar zijn ook van onschatbare waarde voor de transitie van industriestad naar kennisstad.Bekijk dit project

Week van de Ouderen 2017

Een bruisende week voor en door senioren. Dat is de Week van de Ouderen, die dit jaar van zondag 1 tot en met 8 oktober plaatsvindt op verschillende locaties in Maastricht. Met tientallen activiteiten…
Bekijk dit project

FabricAge

Voor het textielproject FabricAge van FASHIONCLASH en Tout Maastricht werden enthousiaste 55+ deelnemers gezocht voor gratis workshops breien, weven en borduren. Tussen 1 juni en 15 juli 2017 vonden…
Bekijk dit project

Granny's Finest | Handwerkclub Maastricht

Granny's Finest, samen met Athos Eet-Maakt-Doet en Tout Maastricht nodigen u uit om vanaf 9 november mee te doen met de nieuwe handwerkclub, elke woensdag van 14.00-16.00u in Maastricht! Granny’s…

Bekijk dit project

Door de lens van...

'Door de lens van...’ is een cultureel project voor jong en oud in Maastricht. De deelnemende senioren (60+) worden gekoppeld aan middelbare scholieren, waarna men in duo's op pad gaat om de stad te…
Bekijk dit project

Herinneringenkoor voor thuiswonenden met dementie

Omdat de Geheugenkoren in tehuizen zo succesvol zijn, is er nu ook een extramuraal koor gestart voor thuiswonende mensen met dementie en hun partners c.q. mantelzorgers. Op maandag 3 april was de…
Bekijk dit project

Geheugenkoren voor ouderen met dementie

Op vrijdag 7 oktober vond tijdens de manifestatie van 'Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cultural Cities' de première van de documentaire over de Geheugenkoren plaats. Deze bijzondere…

Bekijk dit project

Manifestatie Age Friendly Cultural Cities 2016

Op vrijdag 7 oktober 2016 organiseerde de gemeente Maastricht in samenwerking met Tout Maastricht, Envida en Mosae Zorggroep een feestelijke middag vol optredens, presentaties en enthousiaste verhalen…
Bekijk dit project

Mini Maker Fair

Senioren en jongeren uit Maastricht werden uitgenodigd om hun hobby, talent of ambacht te delen en te tonen. Vanuit het contact en het delen van ambacht en vaardigheden konden zodoende de talenten van…
Bekijk dit project

Week van de Ouderen 2016

De Week van de Ouderen 2016 was een bruisende week van, voor en door senioren waarin ‘ontmoetingen’ centraal staan. Hierbij kon men kennismaken met cultuur of een huiskamerontmoeting in de buurt…

Bekijk dit project

Let's (Ad)dress The People

Let’s (Ad)dress The People is een project van FASHIONCLASH en Tout Maastricht rond traditionele handwerktechnieken en participatie van met name senioren. Dit bijzondere project is ontstaan naar…
Bekijk dit project

Vragenlijst Cultuurparticipatie Senioren

In Maastricht doen al veel mensen aan cultuur. Ook senioren. Maar de gemeente hoopt dat de komende jaren nog meer senioren gaan ontdekken wat cultuur hen te bieden heeft. Om beter inzicht te krijgen…
Bekijk dit project

Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cultural Cities.

Maastricht is een van de 5 steden die deelneemt aan het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Op vrijdag 7 oktober 2016 organiseerde de…

Bekijk dit project

Kumulus komt naar je toe | Huiskamerontmoetingen

Senioren in Maastricht worden steeds vaak benaderd door huisartsen, verpleegkundigen of welzijnswerkers of ze een concert willen bijwonen of aan een andere culturele activiteit willen meedoen. Er…