Kumulus komt naar je toe | Huiskamerontmoetingen


14642388_1222889444399867_3513455955298247517_n.jpg

Senioren in Maastricht worden steeds vaak benaderd door huisartsen, verpleegkundigen of welzijnswerkers of ze een concert willen bijwonen of aan een andere culturele activiteit willen meedoen. Er blijkt een grote groep senioren te zijn die daarvoor te porren is, maar tegelijkertijd niet weten welke mogelijkheden er allemaal zijn. Juist daarom worden er door Tout Maastricht en KunstActief Maastricht huiskamerontmoetingen georganiseerd waarbij senioren vernemen aan welke activiteiten zij zoal mee kunnen doen.

Bovendien is Maastricht door het Fonds voor Cultuurparticipatie uitgenodigd om deel te nemen aan het programma Age Friendly Cultural Cities. Met behulp van die regeling kunnen culturele projecten voor senioren die succesvol blijken, voor langere tijd worden voortgezet.

Een van de speerpunten van het huidige seniorenbeleid van de gemeente Maastricht is om senioren mee te laten doen aan kunst en cultuur. Een grote groep senioren vindt zijn eigen weg wel, is ondernemend en neemt actief deel aan het culturele en maatschappelijk leven. Maar er is ook een groep die meer wil deelnemen aan kunst en cultuur, maar moeilijk te bereiken is. Het is dan ook een hele uitdaging om deze groep op te sporen, uit te dagen, serieus te nemen en te binden aan culturele initiatieven.

De deelnemers aan de huiskamerontmoetingen worden persoonlijk benaderd (door welzijnwerkers, wijkverpleegkundigen, huisartsen) en door oproepen in wijkkranten of de Kwiek (informatieblad van de gemeente Maastricht voor 65-plussers). Tijdens deze huiskamerontmoetingen worden bezoekers gestimuleerd om ook iets over hun eigen passie of hobby te vertellen, iets te laten zien of horen. Misschien zijn er wel meerdere mensen met dezelfde passie en kunnen er speciale huiskamerontmoetingen worden georganiseerd rond een thema of kunstdiscipline met een professionele docent. Het streven is om uiteindelijk een passend aanbod voor een grote groep senioren te creëren.


  • Wie interesse heeft of een geschikte huiskamer of kantoorruimte weet kan een mail sturen naar peter.knops@maastricht.nl
14567545_1216479368374208_6772254923490507865_o.jpg

Foto's: Hans van Eijsden