Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cultural Cities.

Maastricht als Age Friendly Cultural City

Maastricht was een van de 5 steden die deelnamen aan het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Op vrijdag 7 oktober 2016 organiseerde de gemeente Maastricht in samenwerking met Tout Maastricht in dit kader een manifestatie in wijkcentrum Het Ruweel. Hier vonden optredens, presentaties en enthousiaste verhalen van, voor en met senioren plaats. Een jury, onder leiding van Hedy d’Ancona, bezocht hierbij Maastricht en beoordeelde hoe de stad zich als Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld. Echter, Amsterdam won en ontving de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs uit handen van juryvoorzitter, Hedy d’Ancona.

Met het programma 'Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities' moedigt het Fonds voor Cultuurparticipatie steden aan om het kunst- en cultuuraanbod voor senioren op peil te houden en te verduurzamen. Het Fonds ziet dat deelname aan culturele activiteiten door senioren van grote waarde is. Het houdt hen vitaal en vergroot hun welzijn. Maastricht is een van de 5 steden (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Leeuwarden) die hieraan deelneemt. De gemeente Maastricht wil zich de komende jaren in nauwe samenwerking met Tout Maastricht actief inzetten om deze belangrijke groep mensen (meer) bij kunst en cultuur te betrekken.

In 2017-2018 nemen de steden Deventer, Doetinchem, Emmen, Utrecht en Groningen deel aan het programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities.

14615568_1220028618019283_908625062598420950_o.jpg

Foto: Hans van Eijsden || Dansvoorstelling Hary +++++

Age_Friendly_Cities.jpg

“Maastricht heeft de unieke situatie te beschikken over een relatief grote groep senioren, veelal autochtoon Maastrichts waarbij ambachtelijkheid en verenigingsleven diep geworteld zijn, met daar tegenover een grote en snel groeiende groep jongeren. Veelal (internationale) studenten en kenniswerkers van buiten Maastricht. Het onderling delen en uitwisselen van talenten van beide groepen biedt geweldige kansen voor stad en samenleving. Ouderen blijven niet alleen betrokken, ze zijn van onschatbare waarde voor de transitie van industriestad naar kennisstad. ‘Made in Maastricht’ krijgt hernieuwd betekenis” aldus Jaap van Royen, intendant cultuurparticipatie en directeur-bestuurder van Tout Maastricht.

Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie: ”De komende jaren moedigen we steden aan om cultuurparticipatie voor ouderen te versterken. We zijn verheugd dat Maastricht als een van de eerste steden van start ging. In 2017 zetten we het programma voort met deze 5 en een nieuwe lichting steden. Zo vergroten we met elkaar de mogelijkheden voor ouderen om actief aan kunst en cultuur deel te nemen.”