Vragenlijst Cultuurparticipatie Senioren


In Maastricht doen al veel mensen aan cultuur. Ook senioren. Maar de gemeente hoopt dat de komende jaren nog meer senioren gaan ontdekken wat cultuur hen te bieden heeft. Om beter inzicht te krijgen in de culturele behoefte van senioren, hebben Tout Maastricht en KunstActief in de maand april 2016 een vragenlijst uitgezet
[u kunt hier de vragenlijst Cultuurparticipatie Ouderen terugvinden].

13735169_1155397734482372_1986344829590999045_o.jpg

Foto: Karen Kikkert

Resultaten enquête cultuurdeelname | Senioren in Maastricht

De enquête is met een overduidelijke meerderheid vaker ingevuld door vrouwen (71,9%) dan door mannen (28,1%). De enquête is in totaal ingevuld door 65 senioren.

De gemiddelde leeftijd van de respondenten ligt rond de 70 jaar, waarbij 88 jaar de hoogste leeftijd is. De respondenten zijn woonachtig in verschillende wijken in Maastricht, waardoor we een brede representatie hebben. 80% van de mensen geven aan dat wij ze na aanleiding van de enquête nogmaals mogen contacteren. Dit hoge percentage laat zien dat veel mensen open staan voor een concreet vervolg.

Cinema Lumière, Theater aan het Vrijthof en Centre Céramique worden met afstand het vaakst door senioren bezocht. Kumulus, Opera Zuid, de Muziekgieterij en het Conservatorium zijn daarentegen bij veel senioren bekend, maar worden slechts door een gering aantal bezocht.
Gebouw M, Bureau Europa en Marres zijn zowel onbekend bij ouderen als weinig bezocht. Als andere bezochten alternatieven worden genoemd: Jan van Eyck academie, AINSI, de bioscoop en het buurthuis in de wijk.

Wanneer gevraagd wordt naar wat de senioren missen op het gebied van kunst en cultuur in Maastricht, antwoordt maar liefst 51,2% van de respondenten dat ze ruimtes om zelf op te treden/te exposeren in Maastricht missen. Op een gedeelde tweede plek worden brei- en handwerkclubs, schildercursussen en muzieklessen gemist (24,4%). Daarnaast worden er ook een heleboel andere activiteiten genoemd waar senioren behoeften aan hebben, zoals: ontmoetingsruimtes voor senioren, workshops (taal, fotografie), computerlessen en activiteiten met studenten. De term ontmoeten wordt herhaaldelijk genoemd; dit geeft aan dat 'ontmoeting' een belangrijk aspect voor de senioren is.

Een opvallende uitkomst van de enquête is dat het een groot deel van de senioren (41,7%) niet zoveel uitmaakt waar de activiteit georganiseerd wordt. Dit hoge percentage geeft aan dat veel respondenten nog mobiel zijn of goed hun weg weten te vinden met het openbaar vervoer/vervoer op maat. 29,2% van de ondervraagde senioren prefereren een activiteit in het buurthuis en 27,1% geeft aan dat ze een activiteit op een professionele plek het fijnst vinden.  • Enkele veelzeggende opmerkingen naar aanleiding van de enquête:
  • -Het zou heel fijn zijn als er iets georganiseerd zou kunnen worden waarbij de mensen niet te veel hoefde te betalen en niet veel reiskosten moeten betalen. Pensioenen zijn al heel veel gekort en het wordt steeds erger. Toch moeten de ouderen iets kunnen ondernemen i.vm. mogelijke vereenzaming.”

  • - “Ik zoek geen organisaties of docenten of begeleiders om activiteiten voor mij te organiseren. Ik wil dat zelf doen, samen met andere actieve mensen. Senioren moeten ruimte en ondersteuning krijgen om autonoom actief te zijn en vooral niet worden betutteld.”

  • - “Het helpen realiseren van een Huis -van-de-Wijk in bestaande gebouw zoals Centre Céramique, daar zou ik samen met kunstvrienden en buurtgenoten graag aan meewerken! Burgerinitiatieven en burgerparticipatie in de wijk, daar gaat het om!”
14642237_1222889531066525_3493355695229629205_n.jpg

Foto: Hans van Eijsden

De respondenten zijn bereid om gemiddeld €11,- te betalen voor professionele begeleiding bij culturele activiteiten. De genoemde bedragen lopen uiteen van €0,- tot €25,-. Dit gemiddelde geldbedrag geeft duidelijk aan dat de tarieven die door verschillende culturele instellingen in Maastricht gevraagd worden, ver boven het budget van de senioren liggen.

Wanneer gevraagd wordt op welk dagdeel de activiteiten moeten plaatsvinden, geeft 40,5% van de senioren aan dat hen dit niet zoveel uitmaakt. Met een kleine minderheid vindt 35,7% van de respondenten in de middag het fijnste. Slechts 11,9% heeft een voorkeur voor de avond of de ochtend. Deze uitkomst is informatie waar instellingen –willen zij meer senioren ontvangen- binnen hun programmering rekening mee dienen te houden.

Wat betreft het zelf organiseren van een activiteit of cursus heeft slechts 27,8% van de senioren behoefte om het heft in eigen handen te nemen. 72,2% van de respondenten geven duidelijk aan dat dit niet aan hen besteed is. Wat ook een opvallend gegeven is, is het feit dat 86,3% van de respondenten aangeeft dat ze niet weten waar ze terecht kunnen voor eventuele subsidies. Verder geeft 94% van de senioren aan dat ze niet weten waar ze eventuele ondersteuning bij het organiseren van een activiteit of het vinden van een ruimte kunnen vragen. Deze hoge percentages laten duidelijk zien dat er bij de respondenten een sterke mate van onwetendheid heerst op het gebied van facilitering.